Otkaz ugovora o radu: Kako postupiti u slučaju otkaza tehnološkom višku?

Otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku predstavlja jedan od opravdanih načina prestanka ugovora o radu na inicijativu poslodavca.

Naime, do ovog načina prestanka radnog odnosa dolazi kada poslodavac zbog racionalizacije poslovanja, smanjenja troškova ili drugih poslovnih razloga ne može zadržati sve zaposlene, te stoga mora da otpusti određeni broj viška radnika u odnosu na svoje potrebe.

Ovaj članak predstavlja sveobuhvatan pravni vodič za poslodavce i zaposlene i sadrži odgovore na sva pitanja o tome kako je neophodno postupati u situacijama prestanka radnog odnosa usled proglašenja zaposlenog kao tehnološkog viška.

Iz kojih razloga poslodavac daje otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku?

Kao razloge otkaza ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku, Zakon o radu Republike Srbije navodi sledeće 3 promene kod poslodavca, a usled kojih se smanjuje obim posla ili prestaje potreba za njegovim obavljanjem:

 • Tehnološke promene kod poslodavca
 • Ekonomske promene kod poslodavca
 • Organizacione promene kod poslodavca

Šta ovo zapravo znači u praksi?

To znači da nesposobnost radnika ne može da bude osnov za ovaj način prestanka ugovora o radu, već su razlozi vezani isključivo za potrebe poslodavca.

Potrebe poslodavca zbog kojih može da dođe do otkaza ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku najčešće uključuju:

 • Smanjenje troškova poslovanja, ukoliko se kompanija suočava sa finansijskim izazovima
 • Povećanje efikasnosti i produktivnosti otkazivanjem ugovora o radu zaposlenima koji više nisu potrebni, najčešće usled restruktuiranja u organizaciji
 • Smanjenje obima poslovanja zbog pada potražnje za njihovim proizvodima ili uslugama, promene tržišnih usloga ili ekonomskih problema u zemlji
 • Fokusiranje na ključne delatnosti koje donose veću dobit organizaciji
 • Uvođenje novih tehnologija radi prilagođavanja poslovanja novim trendovima, a usled kojih je određeno radno mesto postalo nepotrebno

Koje su obaveze poslodavca kada daje otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku?

Poslodavac koji daje otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku treba da preduzme određene radnje i ispuni određene obaveze pre, u toku i nakon prestanka radnog odnosa.

U obaveze poslodavca prilikom davanja otkaza ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku spada:

#1 Donošenje programa za rešavanje viška zaposlenih

Poslodavac ima obavezu donošenja Programa za rešavanje viška zaposlenih ukoliko utvrdi da će u roku od 30 dana nastupiti neke od prethodno navedenih promena koje dovode do razloga za otkaz ugovora o radu usled tehnološkog viška, i to za najmanje:

 • 10 zaposlenih na neodređeno vreme, ukoliko zapošljava više od 20, a manje od 100 zaposlenih na neodređeno.
 • 10% zaposlenih na neodređeno vreme, ukoliko zapošljava najmanje 100, a najviše 300 zaposlenih na neodređeno.
 • 30 zaposlenih na neodređeno vremeno, ukoliko zapošljava preko 300 zaposlenih na neodređeno.
 • 20 zaposlenih u vremenskom periodu od 90 dana, bez obzira na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca

Poslodavac koji predviđa prestanak radnog odnosa za manji broj zaposlenih od predviđenog, a u odnosu na odgovarajući broj zaposlenih na neodređeno kod poslodavca, nema obavezu donošenja Programa.

Bitno je i napomenuti da pre donošenja programa, a najkasnije u roku od 8 dana od utvrđivanja njegovog predloga, poslodavac ima obavezu da taj isti predlog Programa dostavi sindikalnoj organizaciji kod poslodavca i Nacionalnoj službi za zapošljavanje na izjašnjavanje.

Ukoliko ovi organi predlože poslodavcu mere za smanjenje broja otkaza ugovora o radu (npr. prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju), poslodavac je dužan da ove predloge razmoti i o svojoj odluci iste obavesti u roku od 8 dana.

#2 Utvrđivanje kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih

Druga obaveza poslodavca jeste da precizno i unapred odredi kriterijume na osnovu kojih će ceniti koji od njegovih zaposlenih predstavljaju tehnološki višak.

Ovi kriterijumi moraju činiti sadržinu internih akata poslodavca, te biti objektivni i transparentni.

Osnovni kriterijum za ocenu ko će od zaposlenih biti proglašen tehnološkim viškom jesu rezultati rada koje je zaposleni ostvario u proteklih godinu dana.

Rezultati rada zaposlenog se mere na osnovu kvaliteta njegovog rada, njegove samostalnosti i inovativnosti u radu, efikasnosti rada i njegovog sveukupnog odnosa prema radu.

Pored kriterijuma koji se odnose na radni učinak zaposlenog, poslodavac uzima u obzir i imovinsko stanje zaposlenog i njegove porodice.

Primera radi, prednost imaju zaposleni:

 • Slabijeg imovnog stanja
 • Sa manjim brojem zaposlenih članova porodice
 • Sa većim brojem dece na školovanju
 • Sa užim radnim stažom kod poslodavca
 • Koji boluju od težeg oboljenja ili imaju tako oboljelog člana porodice

Kriterijumi za utvrđivanje tehnološkog viška ne mogu da budu:

 • Odsustvovanje zaposlenog sa rada zbog privremene sprečenosti za rad ili trudnoće,
 • Porodiljskog odsustvo
 • Odsustvo radi nege deteta
 • Odsustvo radi posebne nege deteta.

#3 Izmena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

Poslodavac takođe ima obavezu da donese Akt o izmeni ovog pravilnika ukoliko:

 • Ukida konkretno radno mesto, uz dokaz da je prestala potreba za radom na istom
 • Smanjuje broj zaposlenih na konkretnom radnom mestu, uz obrazloženje po gore navedenim kriterijumima zašto određenom zaposlenom prestaje radni odnos na tom radnom mestu

#4 Preduzimanje mera novog zapošljavanja viška zaposlenih

Saradnja poslodavca sa reprezentativnim sindikatom i Nacionalnom službom za zapošljavanje ne započinje sa donošenjem Programa za rešavanje viška zaposlenih.

Naime, pre donošenja Programa, poslodavac je dužan da u saradnji sa ovim organima preduzme odgovarajuće mere za novo zapošljavanje viška zaposlenih, bilo omogućavanjem zapošljavanja kod drugog poslodavca ili raspoređivanjem na drugo radno mesto.

Ukoliko poslodavac:

 • Onemogućava zaposlenom zapošljenje kod drugog poslodavca ili
 • Zaposlenom nije ponudio raspoređivanje na drugo postojeće i upražnjeno radno mesto u skladu sa njegovim kvalifikacijama

Ovakvo postupanje poslodavca bi predstavljalo njegov propust i osnov zaposlenom da protiv njega pokrene sudski postupka zbog donošenja nezakonitog rešenja o prestanku radnog odnosa.

#5 Donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku

Iako se ovo čini kao logičan korak, mnogi poslodavci donose rešenja koja ne obrazlažu promene u kompaniji I razloge za prestanak radnog odnosa usled tih promena na dovoljno jasan I temeljan način.

Donošenje paušalnih rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku predstavlja jedan od najčešćih razloga zašto poslodavci gube sudske sporove, te bi prilikom sastavljanja istih bilo najbolje se konsultujete sa advokatom za radno pravo.

#6 Isplata optremnine zaposlenom kao tehnološkom višku

Pre otkaza ugovora o radu, poslodavac je dužan da zaposlenom kao tehnološkom višku isplati otpremninu.

Pravo na otpremninu predstavlja neosporivo pravo zaposlenog I nije ga se moguće odreći.

Ukoliko poslodavac ne isplati otpremninu zaposlenom, podleže prekršajnoj odgovornosti I izuzetno visokim novčanim kaznama.

#7 Davanje prednosti zaposlenom kojem je prestao radni odnos kao tehnološkom višku

Ukoliko dođe do potrebe za ponovnim otvaranjem istih radnih mesta kod poslodavca, a u roku od 3 meseca od prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je dužan da zaposlenom koji je proglašen kao tehnološki višak da prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Tek nakon isteka roka od 3 meseca, poslodavac može da na isto radno mesto angažuje drugo lice, bilo zapošljavanjem novog zaposlenog ili preraspodelom postojećeg sa drugog radnog mesta.

Kada je otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku nezakonit?

Bilo koje donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa zaposlenom kao tehnološkom višku, a koje nije u skladu sa zakonom i predviđenim procedurama, može da predstavlja osnov za podnošenje tužbe usled nezakonitog otkaza ugovora o radu.

Drugim rečima, ako poslodavac:

 • Nije pravilno utvrdio postojanje tehnološkom viška
 • Nije primenio zakonom propisane procedure ili
 • Nije pružio zaposlenima sve zakonom propisane mogućnosti za rešavanje pitanja otkaza ugovora o radu,

Zaposleni čiji je ugovor o radu prestao po osnovu tehnološkog viška imaju pravo da protiv takvog poslodavca podnesu tužbu.

Koja su prava zaposlenih u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu kao tehnološkog viška?

Osnovna prava zaposlenih u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu kao tehnološkog viška smo već kratko pomenuli u prethodnim pasusima.

Naime, pored prava na otpremninu (koje nije nužno vezano za nezakonit otkaz), zaposleni takođe ima pravo I na naknadu štete zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu.

Osim toga, podnošenjem tužbe za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu, zaposleni može zahtevati i vraćanje na staro radno mesto.

Ukoliko ste zaposleni koji ne želi da propusti zakonski rok za podnošenje tužbe za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu, jako je važno da se što ranije obratite advokatu za radno pravo radi sastavljanja iste, a obavezno pre isteka roka od 60 dana od dostavljanja ovog rešenja zaposlenom.

Otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku: Saveti za poslodavce I zaposlene

Ukoliko ste poslodavac koji je u potrazi za alternativnim načinima rešavanja situacije tehnološkog viška, a koji ne uključuju otkaz ugovora o radu, uvek je dobro da razmotrite da li postoji opcija da:

 • Uložite u obuku i prekvalifikaciju zaposlenih kako bi se usmerili na nove radne oblasti
 • Preraspodelite svoje zaposlene na druga radna mesta, sa drugim radnim zaduženjima
 • Smanjite radno vreme svojim zaposlenima, kao privremeno rešenje umesto otkaza

Ukoliko nijedna od ovih opcija nije odgovarajuća za Vašu organizaciju, bitno je da vodite računa o davanju otkaza ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku u skladu sa zakonskim odredbama I procedurama.

Sa druge strane, ukoliko ste zaposleni koji želi da:

 • Dokaže nezakonitost otkaza ugovora o radu
 • Traži povraćaj svojih prava
 • Traži isplatu naknada koji Vam pripadaju (npr. izgubljenih prihoda, neisplaćenih primanja, otpremnine, naknade za neiskorišćen godišnji odmor, itd.)

Najbolje rešenje za Vas bi bilo da se obratite advokatu za radno pravo radi informisanja o svojim pravima, obavezama I mogućnostima za osporavanje nezakonitog otkaza ugovora o radu.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button