Prekršajni nalog – šta da uradite kada dobijete prekršajni nalog

Prekršajni nalog je zakonom propisan način za izricanje sankcija učiniocima određenih prekršaja na teritoriji R.Srbije. Prekršajni nalog je propisan Zakonom o prekršajima i izdaje se punoletnim licima kada je za prekršaj zakonom ili drugim propisom od prekršajnih sankcija predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu.  Iznosi nočanih kazni mogu biti veoma visoki, pa članom 39 …

Prekršajni nalog – šta da uradite kada dobijete prekršajni nalog Read More »