Advokat za radno pravo u Beogradu

Radno pravo je jedna od specijalnosti advokatske kancelarije Slović Law. Advokati za radno pravo pomoći će vam da zaštite, razumete, ili rešite probleme nastale iz radnog prava. Oblast radnog prava uređena je Zakonom o radu, ali i drugim zakonima (poput Zakona o uzbinjivačima, ili zaštiti od zlostavljanja na radu). Neki važni aspekti radnog prava uređeni su i: kolektivnim ugovorom  i ugovorom o radu koji svaki poslodavac ugovara sa zaposlenim, pravilnikom o radu, pravilnikom o sistematizacji radnih mesta. 

Advokati za radno pravo - pravne usluge naše kancelarije

Advokati za radno pravo iz naše advokatske kancelarije u Beogradu pružaju sve pravne usluge iz ove oblasti, a slučajeve rešavaju na odgovoran i efikasan način. Samo deo usluga koje nudimo su:

  • Zaštita prava zaposlenih
  • Poništaj rešenja o otkazu i vraćanje zaposlenog na rad
  • Poništah aneksa ugovora o radu
  • Naknada štete
  • Naplata zaostalih zarada zaposlenom
  • Naknada neisplaćenog regresa, toplog obroka, troškova prevoza, kao i naknade za neiskorišćeni godišnji odmor
  • Sporovi oko neisplaćenih plata ili drugih naknada
  • Sporovi oko prekovremenog rada ili drugih dodatnih naknada
  • Povreda na radu

Kako možete da znate da vam je potreban advokat za radno pravo?

Ukoliko smatrate da ste oštećeni na radu, da su povređena vaša prava iz ugoora o radu ili zakona o radu – to su jasni pokazatelji da treba da angažujete advokata. Zakonom su strogo propisani rokovi za postupanje radi zaštite vašeg prava, pa je neophodno da blagovremeno potražite pomoć advokata.

Advokati za radno pravo u Beogradu, iz Slović Law kancelarije, specijalizovani su za ovu oblast i imaju zavidno iskustvo u rešavanju radnih sporova. 

Naši advokati mogu vam pomoći da razumete, prevremeno se zaštitite, ili rešite spor u svoju korist u slučaju da je već načinjena povreda vaših radnih prava. 

Koje su sve nadležnosti advokata za radno pravo?

Najbolji advokati za radno pravo su usko specijalizovani za ovu oblast i pokrivaju svaki segment zaštite radnog prava. Takvi su i advokati iz naše kancelarije. 

Zastupamo i pružamo pravne savete iz svakog segmenta radnog prava, pa nam se možete obratiti u najrazličitijim slučajevima: ukoliko vam je potrebno da razumete radna prava koja imate, da sastavimo ili protumačimo vaš Ugovor o radu, pravilnik o radu ili druga pravna akta, ili da vas zastupamo ukoliko je neko vaše radno pravo povređeno. 

Rešavamo sve vrste sporova koji nastaju iz radnog odnosa na relaciji: poslodavac-zaposleni.

Ako tražite advokate za radno pravo u Beogradu, kontaktirajte Slović Law kancelariju, predstavite nam svoj slučaj, a nama prepustite da ga rešimo na efikasan i pouzadan način.

Angažujte nas

Potreban vam je advokat za radno pravo? Kontaktirajte nas putem online forme ili nas pozovite na neki od brojeva telefona.

Kontakt podaci

Radno vreme

Pošaljite upit online

Scroll to Top
Call Now Button