Advokat za radno pravo u Beogradu

Radno pravo je jedna od specijalnosti advokatske kancelarije Slović Law. Radno pravo se odnosi na sve pravne aspekte prava na rad, kao sto je Zakon o radu, ali i drugi zakoni (poput Zakona o uzbinjivačima, ili zaštiti od zlostavljanja na radu), kao i kolektvitni ugovor i ugovor o radu koji svaki poslodavac ugovara sa zaposlenim. 

Advokati za radno pravo - pravne usluge naše kancelarije

Advokati za radno pravo iz naše advokatske kancelarije u Beogradu pružaju sve pravne usluge iz ove oblasti, a slucajeve rešavaju na odgovoran i efikasan nacin.

  • Zaštita prava zaposlenih
  • Poništaj rešenja o otkazu i vraćanje zaposlenog na rad
  • Poništah aneksa ugovora o radu
  • Naknada štete
  • Naplata zaostalih zarada zaposlenom
  • Naknada neisplaćenog regresa, toplog obroka, troškova prevoza, kao i naknade za neiskorišćeni godišnji odmor

Ako tražite najbolje advokate za radno pravo, kontaktirajte Slović Law kancelariju, predstavite nam svoj slučaj, a nama prepustite da ga rešimo na efikasan i pouzadan način.

Angažujte nas

Potreban vam je advokat za radno pravo? Kontaktirajte nas putem online forme ili nas pozovite na neki od brojeva telefona.

Kontakt podaci

Radno vreme

Pošaljite upit online

Scroll to Top