Advokat Ozren Slović

Kratka biografija

Advokat Ozren Slović je rodjen u Priboju gde je završio osnovnu I srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ubrzo nakon diplomiranja, započeo je svoju profesionalnu karijeru u advokaturi. Pravosudni i advokatski ispit položio je u Beogradu. 

Član Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 2016. godine.

Bavi se raznim pravnim oblastima naročito materijom privrednog, obligacionog, radnog, naslednog, krivičnog i prekršajnog prava.

Nalazi se na spisku branilaca po službenoj dužnosti koji vodi nadležna Advokatska komora Beograda u sastavu Advokatske komore Srbije.

Nalazi se na spisku branilaca maloletnih učinioca krivičnih dela koji vodi nadležna Advokatska komora Beograda u sastavu Advokatske komore Srbije.

advokat-ozren-slovic
Scroll to Top
Call Now Button