Blog

Naknada štete

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode: Kako naplatiti štetu nastalu usled saobraćajne nezgode

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode: Pravni vodič za ostvarivanje prava Saobraćajne nezgode nažalost čine srpsku svakodnevnicu i često imaju ozbiljne posledice. Naime, u Srbiji se ...
Pročitaj →
Radno pravo

Disciplinska odgovornost: Pokretanje disciplinskog postupka za slučaj povrede radne obaveze

U svakom radnom okruženju postoje određena pravila i očekivanja koja zaposleni moraju da poštuju. Kada se ova pravila prekrše, odgovornost je poslodavca da preduzme mere ...
Pročitaj →
Radno pravo

Zlostavljanje na radu: Kako prepoznati i dokazati mobing?

Da li znate da prepoznate znakove zlostavljanja na radu? Da li ste upoznati sa svojim pravima ukoliko ste žrtva mobinga? Ovo su važna pitanja na ...
Pročitaj →
Radno pravo

Otkaz ugovora o radu: Kako postupiti u slučaju otkaza tehnološkom višku?

Otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku predstavlja jedan od opravdanih načina prestanka ugovora o radu na inicijativu poslodavca. Naime, do ovog načina prestanka ...
Pročitaj →
Radno pravo

Pravo na otpremninu: Kompletan vodič za isplatu otpremnine

Ukoliko ste u procesu prestanka radnog odnosa ili ste nedavno izgubili radno mesto, važno je da znate da Vam Zakon o radu u određenim slučajevima ...
Pročitaj →
Radno pravo

Oporezivanje ličnog dohotka ostvarenog u inostranstvu

Krajem 2022. godine poreska uprava Republike Srbije je počela sa dostavljanjem privremenih rešenja domaćim rezidentima koji su po nekom osnovu u 2017. godini ostvarili određeni ...
Pročitaj →
Naknada štete

Povreda na radu- Naknada štete zbog povrede na radu

Članom 119 Zakona o radu je predviđeno da je poslodavac dužan da isplati zaposlenom naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionaknog oboljenja. Isto tako, ...
Pročitaj →
Naknada štete

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Veliki broj tužbi pred nadležnim sudovima je upravo zbog poništaja nezakonitog otkaza ugovora o radu i naplate izgubljene zarade odnosno naknade štete prouzrokovane nezakonitim otkazom. ...
Pročitaj →
Naknada štete

Troškovi prevoza zaposlenog – naknada troškova prevoza

Članom 118 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), predviđeno ...
Pročitaj →
Naknada štete

Neiskorišćeni godišnji odmor – kolika je novčana naknada

Česta je situacija da nakon prestanka radnog odnosa, posle npr. nekoliko meseci rada u tekućoj godini, poslodavac ne isplati zaposenom naknadu štete za neiskorišćeni godišnji ...
Pročitaj →
Ugovori

Ugovor o poklonu nepokretnosti

Najvažnije informacije: Ugovor o poklonu nepokretnosti se obavezno zaključuje u pismenoj formi i mora biti overen (solemnizovan) kod javnog beležnika. Poklonoprimac postaje vlasnik nepokretnosti tek ...
Pročitaj →
Ugovori

Ugovor o poklonu – saznajte sve o ugovoru o poklonu

Ugovor o poklonu se uglavnom zaključuje kao  – ugovor o poklonu novca,  – ugovor o poklonu vozila,  – ugovor o poklonu nepokretnosti,  – ugovor o ...
Pročitaj →
Nasledno pravo

Naslednička izjava – sve što trebate znati

Na ročištu za raspravljanje zaostavštine testamentarni i zakonski naslednici dužni su da daju nasledničke izjave. Naslednička izjava može biti pozitivna i negativna. Ukoliko vam je ...
Pročitaj →
Naknada štete

Ujed psa – kako da naplatite štetu usled ujeda psa

Na žalost, sve su češći novinski naslovi koji glase ,,Psi patroliraju ulicama u čoporima, neodgovorne vlasnike niko ne kažnjava, a advokati profitiraju”, i to i ...
Pročitaj →
Nasledno pravo

Ostavinska rasprava – vodič za ostavinski postupak

Nakon smrti ostavioca, po pravilu se po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak. Ukoliko sud ne pokrene po službenoj dužnosti, naslednici mogu sami ili preko ovlašćenog ...
Pročitaj →
Razvod braka

Sporazumni razvod braka – pravni vodič

Sporazumni razvod braka je najbrži, najbezbolniji i najefikasniji način razvoda braka. Regulisan je Porodičnim zakonom Republike Srbije. Članom 40 Porodičnog zakona Republike Srbije („Sl. glasnik ...
Pročitaj →
Razvod braka

Alimentacija i visina alimentacije

Kada govorimo o Alimentaciji najčešće tu reč vezujemo za razvod braka. Alimentacija ili zakonsko izdržavanje je propisano porodičnim zakonom. Jedno od osnovnih pitanja kada dođe ...
Pročitaj →
Razvod braka

Razvod braka – sve što trebate znati

Razvod braka je regulisan Porodičnim zakonom Republike Srbije. Članom 41 Porodičnog zakona Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), ...
Pročitaj →
Naknada štete

Visina nematerijalne štete – skala za naknadu nematerijalne štete

Visina nematerijalne štete je u osnovi propisana članom 200 Zakona o obligacionim odnosima kojI propisuje da za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog ...
Pročitaj →
Prekršaji

Prekršajni nalog – šta da uradite kada dobijete prekršajni nalog

Prekršajni nalog je zakonom propisan način za izricanje sankcija učiniocima određenih prekršaja na teritoriji R.Srbije. Prekršajni nalog je propisan Zakonom o prekršajima i izdaje se ...
Pročitaj →
Nekretnine

Kupovina stana u izgradnji – ugovor i preporuke

Kako bi jedan od najvažnijih momenata u životu ostao i jedan od najprijatnijih momenata, kupovini stana u izgradnji morate pristupiti oprezno uz podršku stručnjaka za ...
Pročitaj →
Privredna društva

Prinudna likvidacija privrednog društva

Članovima 546-548 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, „Zakon“), preopisani su uslovi ...
Pročitaj →
Zakoni i izmene zakona

Ugovor o dopunskom radu

Članom 202 Zakona o radu, propisano je da: Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa ...
Pročitaj →
Zakoni i izmene zakona

Izmene u postupku registracije u APR-u

Dana 08.11.2021. godine, u Službenom glasniku je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agencije za privredne registre koji je stupio ...
Pročitaj →
Scroll to Top
Call Now Button