Blog

Radno pravo

Disciplinska odgovornost: Pokretanje disciplinskog postupka za slučaj povrede radne obaveze

U svakom radnom okruženju postoje određena pravila i očekivanja koja zaposleni moraju da poštuju. Kada se ova pravila prekrše, odgovornost je poslodavca da preduzme mere
Pročitaj →
Radno pravo

Zlostavljanje na radu: Kako prepoznati i dokazati mobing?

Da li znate da prepoznate znakove zlostavljanja na radu? Da li ste upoznati sa svojim pravima ukoliko ste žrtva mobinga? Ovo su važna pitanja na
Pročitaj →
Radno pravo

Otkaz ugovora o radu: Kako postupiti u slučaju otkaza tehnološkom višku?

Otkaz ugovora o radu zaposlenom kao tehnološkom višku predstavlja jedan od opravdanih načina prestanka ugovora o radu na inicijativu poslodavca. Naime, do ovog načina prestanka
Pročitaj →
Radno pravo

Pravo na otpremninu: Kompletan vodič za isplatu otpremnine

Ukoliko ste u procesu prestanka radnog odnosa ili ste nedavno izgubili radno mesto, važno je da znate da Vam Zakon o radu u određenim slučajevima
Pročitaj →
Radno pravo

Oporezivanje ličnog dohotka ostvarenog u inostranstvu

Krajem 2022. godine poreska uprava Republike Srbije je počela sa dostavljanjem privremenih rešenja domaćim rezidentima koji su po nekom osnovu u 2017. godini ostvarili određeni
Pročitaj →
Naknada štete

Povreda na radu- Naknada štete zbog povrede na radu

Članom 119 Zakona o radu je predviđeno da je poslodavac dužan da isplati zaposlenom naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionaknog oboljenja. Isto tako,
Pročitaj →
Naknada štete

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Veliki broj tužbi pred nadležnim sudovima je upravo zbog poništaja nezakonitog otkaza ugovora o radu i naplate izgubljene zarade odnosno naknade štete prouzrokovane nezakonitim otkazom.
Pročitaj →
Naknada štete

Troškovi prevoza zaposlenog – naknada troškova prevoza

Članom 118 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), predviđeno
Pročitaj →
Naknada štete

Neiskorišćeni godišnji odmor – kolika je novčana naknada

Česta je situacija da nakon prestanka radnog odnosa, posle npr. nekoliko meseci rada u tekućoj godini, poslodavac ne isplati zaposenom naknadu štete za neiskorišćeni godišnji
Pročitaj →
Ugovori

Ugovor o poklonu nepokretnosti

Najvažnije informacije: Ugovor o poklonu nepokretnosti se obavezno zaključuje u pismenoj formi i mora biti overen (solemnizovan) kod javnog beležnika. Poklonoprimac postaje vlasnik nepokretnosti tek
Pročitaj →
Ugovori

Ugovor o poklonu – saznajte sve o ugovoru o poklonu

Ugovor o poklonu se uglavnom zaključuje kao  – ugovor o poklonu novca,  – ugovor o poklonu vozila,  – ugovor o poklonu nepokretnosti,  – ugovor o
Pročitaj →
Nasledno pravo

Naslednička izjava – sve što trebate znati

Na ročištu za raspravljanje zaostavštine testamentarni i zakonski naslednici dužni su da daju nasledničke izjave. Naslednička izjava može biti pozitivna i negativna. Ukoliko vam je
Pročitaj →
Naknada štete

Ujed psa – kako da naplatite štetu usled ujeda psa

Na žalost, sve su češći novinski naslovi koji glase ,,Psi patroliraju ulicama u čoporima, neodgovorne vlasnike niko ne kažnjava, a advokati profitiraju”, i to i
Pročitaj →
Nasledno pravo

Ostavinska rasprava – vodič za ostavinski postupak

Nakon smrti ostavioca, po pravilu se po službenoj dužnosti pokreće ostavinski postupak. Ukoliko sud ne pokrene po službenoj dužnosti, naslednici mogu sami ili preko ovlašćenog
Pročitaj →
Razvod braka

Sporazumni razvod braka – pravni vodič

Sporazumni razvod braka je najbrži, najbezbolniji i najefikasniji način razvoda braka. Regulisan je Porodičnim zakonom Republike Srbije. Članom 40 Porodičnog zakona Republike Srbije („Sl. glasnik
Pročitaj →
Razvod braka

Alimentacija i visina alimentacije

Kada govorimo o Alimentaciji najčešće tu reč vezujemo za razvod braka. Alimentacija ili zakonsko izdržavanje je propisano porodičnim zakonom. Jedno od osnovnih pitanja kada dođe
Pročitaj →
Razvod braka

Razvod braka – sve što trebate znati

Razvod braka je regulisan Porodičnim zakonom Republike Srbije. Članom 41 Porodičnog zakona Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015),
Pročitaj →
Naknada štete

Visina nematerijalne štete – skala za naknadu nematerijalne štete

Visina nematerijalne štete je u osnovi propisana članom 200 Zakona o obligacionim odnosima kojI propisuje da za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog
Pročitaj →
Prekršaji

Prekršajni nalog – šta da uradite kada dobijete prekršajni nalog

Prekršajni nalog je zakonom propisan način za izricanje sankcija učiniocima određenih prekršaja na teritoriji R.Srbije. Prekršajni nalog je propisan Zakonom o prekršajima i izdaje se
Pročitaj →
Nekretnine

Kupovina stana u izgradnji – ugovor i preporuke

Kako bi jedan od najvažnijih momenata u životu ostao i jedan od najprijatnijih momenata, kupovini stana u izgradnji morate pristupiti oprezno uz podršku stručnjaka za
Pročitaj →
Privredna društva

Prinudna likvidacija privrednog društva

Članovima 546-548 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, „Zakon“), preopisani su uslovi
Pročitaj →
Zakoni i izmene zakona

Ugovor o dopunskom radu

Članom 202 Zakona o radu, propisano je da: Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa
Pročitaj →
Zakoni i izmene zakona

Izmene u postupku registracije u APR-u

Dana 08.11.2021. godine, u Službenom glasniku je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agencije za privredne registre koji je stupio
Pročitaj →
Scroll to Top
Call Now Button