Blog

Zakoni i izmene zakona

Prinudna likvidacija privrednog društva

Članovima 546-548 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, „Zakon“), preopisani su uslovi …

Pročitaj →
Zakoni i izmene zakona

Ugovor o dopunskom radu

Članom 202 Zakona o radu, propisano je da:Zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim …

Pročitaj →
Zakoni i izmene zakona

Izmene u postupku registracije u APR-u

Dana 08.11.2021. godine, u Službenom glasniku je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agencije za privredne registre koji je stupio …

Pročitaj →
Scroll to Top