Naknada štete

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode: Kako naplatiti štetu nastalu usled saobraćajne nezgode

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode: Pravni vodič za ostvarivanje prava Saobraćajne nezgode nažalost čine srpsku svakodnevnicu i često imaju ozbiljne posledice. Naime, u Srbiji se svakodnevno dogodi čak oko 80 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom što je, morate da priznate, poprilično šokantna statistika! U slučaju da ste pretrpeli štetu usled saobraćajne nezgode koju niste izazvali, …

Naknada štete zbog saobraćajne nezgode: Kako naplatiti štetu nastalu usled saobraćajne nezgode Read More »

Povreda na radu- Naknada štete zbog povrede na radu

Članom 119 Zakona o radu je predviđeno da je poslodavac dužan da isplati zaposlenom naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionaknog oboljenja. Isto tako, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu je propisana obaveza poslodavca da zaposlene osigura od povreda na radu radi obezbeđivanja naknade štete. Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na …

Povreda na radu- Naknada štete zbog povrede na radu Read More »

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza

Veliki broj tužbi pred nadležnim sudovima je upravo zbog poništaja nezakonitog otkaza ugovora o radu i naplate izgubljene zarade odnosno naknade štete prouzrokovane nezakonitim otkazom. Brojni su razlozi zbog kojih se otkaz može utvrditi nezakonitim, odnosno zbog kojih se može utvrditi da nije postojao pravni osnov za davanje otkaza, a isto tako, često se zakonske …

Naknada štete zbog nezakonitog otkaza Read More »

Troškovi prevoza zaposlenog – naknada troškova prevoza

Članom 118 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), predviđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza, za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio svoj prevoz. Međutim, …

Troškovi prevoza zaposlenog – naknada troškova prevoza Read More »

Neiskorišćeni godišnji odmor – kolika je novčana naknada

Česta je situacija da nakon prestanka radnog odnosa, posle npr. nekoliko meseci rada u tekućoj godini, poslodavac ne isplati zaposenom naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor. Razlozi za to su različiti, od neznanja zaposlenog da uopšte ima pravo na tu vrstu novčane nadoknade, do raznih zloupotreba poslodavaca koji se upravo koriste tim neznanjem zaposlenih. Međutim, …

Neiskorišćeni godišnji odmor – kolika je novčana naknada Read More »

Ujed psa – kako da naplatite štetu usled ujeda psa

Na žalost, sve su češći novinski naslovi koji glase ,,Psi patroliraju ulicama u čoporima, neodgovorne vlasnike niko ne kažnjava, a advokati profitiraju”, i to i nije daleko od istine u većini gradova u Republici Srbiji. Nikome koga je pas ujeo sigurno nije prijatno što je pretrpeo tu vrstu neprijatnosti, međutim kako se to sve češće …

Ujed psa – kako da naplatite štetu usled ujeda psa Read More »

Visina nematerijalne štete – skala za naknadu nematerijalne štete

Visina nematerijalne štete je u osnovi propisana članom 200 Zakona o obligacionim odnosima kojI propisuje da za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i …

Visina nematerijalne štete – skala za naknadu nematerijalne štete Read More »

Scroll to Top
Call Now Button