Ugovori

Ugovor o poklonu nepokretnosti

Najvažnije informacije: Ugovor o poklonu nepokretnosti se obavezno zaključuje u pismenoj formi i mora biti overen (solemnizovan) kod javnog beležnika. Poklonoprimac postaje vlasnik nepokretnosti tek nakon upisa u katastar nepokretnsoti. Poklonoprimac plaća porez na poklon koji iznos 2,5 %, a u određenim slučajevima je oslobođen plaćanja poreza na poklon ili je stopa poreza manja. Na …

Ugovor o poklonu nepokretnosti Read More »

Ugovor o poklonu – saznajte sve o ugovoru o poklonu

Ugovor o poklonu se uglavnom zaključuje kao  – ugovor o poklonu novca,  – ugovor o poklonu vozila,  – ugovor o poklonu nepokretnosti,  – ugovor o poklonu drugih pokretnih stvari ili prava.  Kada govorimo o poklonu, mnogo nedoumica stvara porez na poklon, kao i šta se dešava sa poklonima u slučaju ostavinske rasprave i razvoda braka. …

Ugovor o poklonu – saznajte sve o ugovoru o poklonu Read More »

Scroll to Top
Call Now Button