Prinudna likvidacija privrednog društva

Članovima 546-548 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (“Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, „Zakon“), preopisani su uslovi prinudne likvidacije privrednog društva. Razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije Najčešći razlozi zbog kojih dolazi do prinudne likvidacije su: društvo ostane bez zakonskog ili privremenog zastupnika, a ne registruje novog …

Prinudna likvidacija privrednog društva Read More »