Naknada štete

Naknada štete je potrebna svakome ko je materijalno ili nematerijalno oštećen u saobraćaju, na javnom mestu, na radu, usled ujeda psa ili na drugi način. Vaše pravo na naknadu štete propisano je Zakonom o obligacionim odnosima, a naše je da obezbedimo da dobijete naknadu kakvu zaslužujete.

Nezgode u kojima dolazi do povreda i štete dešavaju se svakodnevno, pa je naplata štete veoma česta u sudskoj praksi. Ipak, gotovo svaka situacija posmatra se drugačije, te je pravna pomoć na ovom polju izuzetno tražena usluga. Tim kancelarije Slović Law spreman je da odgovori na vaše zahteve i pruži vam stručnu pravnu pomoć!

Bilo da ste pričinili štetu ili potražujete naplatu, vrata kancelarije Slović Law u Beogradu, širom su otvorena za vas!

Šta je naknada štete i ko ima pravo na nju?

Da bismo objasnili šta je naknada štete, prvo ćemo pojasniti pojam štete, definisam Zakonom o obligacionim odnosnima.

Obična, odnosno stvarna šteta je umanjenje nečije imovine. Sprečavanje povećanja imovine je izmakla korist, a nanošenje fizičkog, psihičkog bola ili straha je nematerijalna šteta. Za štetu se odgovara na osnovu:

 1. Krivice, odnosno odgovornosti za svoje radnje;
 2. Odgovornosti za drugog (primer odgovornosti roditelja za dete);
 3. Objektivne odgovornosti (šteta nastala od opasne stvari ili prilikom obavljanja opasne delatnosti);

Zakon o obligacionim odnosima navodi da je onaj koji nanese drugom štetu, dužan i da je nadoknadi, pa je odgovorno lice dužno uspostaviti stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala i tada na snagu stupa naplata štete, odnosno podnosi se tužba za naknadu štete.

Naknada materijalne štete

Materijalna, odnosno imovinska šteta, predstavlja uništenje određene stvari, njenu otežanu upotrebu, manju ili veću povredu, ili bilo koju smetnju koja iziskuje troškove koji inače ne bi postojali. Osoba koja je načinila štetu (štetnik) dužna je da oštećenom nadoknadi štetu. Naknada materijalne štete može se ostvariti u slučaju stvarne štete ili izgubljene dobiti.

Materijalna šteta podrazumeva situacije u kojima dolazi do:

 1. Umanjenja imovine uništavanjem ili oštećenjem stvari
 2. Izmakle dobiti, izgubljene zarade (buduća šteta, u situacijama sprečavanja dobiti)
 3. Telesne povrede (novčana nadoknada troškova lečenja)
 4. Smrti (članovi uže porodice dobijaju novčanu nadoknadu za troškove sahrane, a u određenim situacijam isplaćuje se novčana renta duži vremenski period)

Naknada nematerijalne štete

Nematerijalna šteta ne predstavlja imovinski trošak. Ona nastaje u slučajevima nanošenja fizičkog, psihičkog bola ili straha. Naknada nematerijalne štete ustanovljena je Zakonom o obligacionim odnosima, a pravo na nju ostvarujete u slučaju da ste neposredno oštećeni ili ste član uže porodice ili bliski rođak oštećenog.

Pod nematerijalnu štetu spada:

 1. Izazivanje psihičkog bola i straha
 2. Nanošenje lakih i teških telesnih povreda
 3. Nanošenje duševog bola zbog umanjenja opšte životne aktivnosti i naruženosti
 4. Povreda ugleda, časti, prava ličnosti
 5. Smrt bliskog lica

Bilo da vam treba pravna pomoć u vezi naknade materijalne štete, odnosno uspostavljanje ranijeg stanja u slučaju oštećenja ili gubitka imovine, ili ste zaintesovani za usluge naknade nematerijalne štete – naša advokatska kancelarija je tu za vas!

Kontaktirajte nas i uz našu pomoć ostvarite pravičnu novčanu naknadu.

Povreda na radu - naknada štete usled povređivanja na radnom mestu

Ako vas je zadesila povreda na radu, naknada štete je vaše pravo, a potrebno je da se ispune dva uslova kako biste dobili novčanu nadoknadu:

 • Mora postojati odgovornost posladavca 
 • Radnik mora da postupa u skladu propisanim pravilima zaštite na radu

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, pravo na naplatu naknade za povredu na radu ostvaruju:

 • Učenici i studenti na profesionalnoj praksi;
 • Zaposleni;
 • Osobe na stručnom osposobljavanju;
 • Osobe na profesionalnoj rehabilitaciji;
 • Osobe koje izdržavaju kaznu zatvora te se povrede u radionicama, na gradilištima ili drugom radnom mestu;
 • Osobe na javnim radovima, radnim akcijama i sl.
 • Osobe koje se nađu u okolini obavljanja određenih poslova, uz preduslov da poslodavac zna za njihovo prisustvo.

Izuzev toga, pomenućemo i Zakon o zdravstvenom osiguranju koji obuhvata: 

 • Povrede koje se dogode u vezi sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguranik osiguran;
 • Povreda koja nastaje pri dolasku i povratku sa radnog mesta;
 • Oboljenje koje je nastalo kao posledica ili nesrećni slučaj za vreme obavljanja posla.

Ne znate da li imate pravo na novčanu naknadu? 

Kako biste utvrdili da li je vaša situacija pokrivena zakonom, te da li vam sledi naplata štete od povrede na radu, kontaktirajte naš tim i prepustite nam da predano i temeljno analiziramo i vodimo vaš slučaj

Ujed psa - naknada štete usled ujeda psa

Ujeo vas je pas lutalica ili vlasnički pas? 

Za ujed psa, naknada štete razlikuje se od toga da li je reč o ujedu lutalice ili o ujedu vlasničkog psa. Za ujed psa lutalice odgovornost snosi grad koji nadoknađuje štetu oštećenom, dok je za ujed vlasničkog psa odgovaran vlasnik. 

U ovakvim situacijam uglavnom se vrši naplata štete za troškove lečenja, kao i naknada za bol, patnju i izgubljeno vreme sa posla (u slučaju kada oštećeni odlazi na bolovanje). 

Kako ujed psa nije česta situacija u sudskoj praksi, postupci, obrasci i proces naplate, većini su nepoznati i naporni. Zato je naš advokat za naknadu štete spreman da vam pomogne i efikasno dođe do rešenja koje vam najviše odgovara.

Naknada štete u saobraćaju

Naplata štete u saobraćaju jedan je od najčešćih zahteva sa kojima se susrećemo u praksi, a ona obuhvata dve situacije u kojima oštećeni može da se nađe: 

 • Povrede u saobraćaju; One obuhvataju povrede vozača, suvozača, putnika ili pešaka na javnoj površini, skupu ili radnom mestu. 
 • Štete na vozilu; Štete na kamionu, automobilu, motoru ili drugom vozilu nastale iz brojnih razloga.

Povrede u saobraćaju nisu retkost, a prema statističkim podacima, u Srbiji se na godišnjem nivou u saobraćajnim nesrećama povredi preko 12.000 ljudi. U mnogim nesrećama oštećena su samo vozila, a u velikom broju slučajeva, imate pravo na naknadu štete, bilo da je u pitanju ozbiljna povreda, manja ozleda ili šteta na vozilu. 

Čest slučaj u praksi je da osiguravajuća društva isplate mnogo manji iznos od onog koje je realno potrebno isplatiti. Bilo na ime nematerijalne štete, bilo na ime materijalne štete zbog oštećena na automobilu kada je osiguravajuće društvo dužno naknaditi štetu u vrednsoti novih i originalnih delova prema katalogu cena ovlešćenih servisa za svoju marku automobila. 

Zbog toga je najbolje da se osiguravajućem društvu obratite putem advokata. 

U slučaju da niste zadovoljni iznosom koji je osiguravajuće društvo dobrovoljno uplatilo, advokatska kancelarija Slović podnosi tužbe u vaše ime, gde sudovi dosuđuju pravične iznose naknade štete koje uglavnom prevazileza iznose koje je priznalo osiguravajuće društvo.

Bitno je napomenuti da oštećeni često prave određene greške zbog kojih je kasnije otežana naplata naknade štete. Npr, oštećeni ne sačeka izlazak policije, nego se usmeno ,,dogovori” sa drugim licem, koje kasnije može odbiti da učini obećano. 

U tom slučaju, drastično je otežana naplata štete budući da ne postoji zapisnik policije u kome je konstatovano vreme, mesto, način nastanka saobraćajne nezgode, krivica učesnika, vrsta oštećenja i telesnih povreda, eventualna alkoholisanost učesnika u saobraćaju itd.

Osim toga, bitno je znati da u određenim slučajevima može doći do gubitka prava na naplatu od osiguranja i to najčešće upravo ako je vozač posle saobraćajne nezgode napustio mesto događaja, a da nije dao svoje lične podatke i podatke o osiguranju, nadležnom policijskom organu, a takođe i ako je vozač upravljao motornim vozilom pod uticajem alkohola iznad dozvoljene granice, opojnih droga, odnosno zabranjenih lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Dakle, u slučaju saobraćajne nezgode, najvažnije je prvo proveriti da li ima povređenih osoba i eventualno im ukazati pomoć i pozvati medicinsku pomoć, odmah zatim pozvati policiju radi sačinjavanja policijskog zapisnika, pre dolaska policije fotografisati mesto događaja i mesta na kojima je automobil oštećen, ne pomerati automobil sa mesta nezgode ukoliko to dozvoljavaju saobraćajni uslovi itd. Nakon svega navedenog, od nadležnih medicinskih ustanova pribaviti medicinsku dokumentaciju. 

Ukoliko niste sigurni kako da postupite odmah nakon nastanka saobraćajne nezgode, pozovite advokatsku kancelariju Slović. Otvoreni smo da odgovorimo na vaša pitanja i zahteve i vodimo vas kroz proces naknade štete nastale u saobraćaju, u kojoj god ulozi da ste se našli.

Naknada štete za povrede na javnom mestu i u javnom prevozu

Da li ste znali da za povrede u teretani, tržnom centru, prodavnicama, ulici i drugim javnim mestima zapravo možete potražiti naknadu štete?

Takođe, svi putnici koji dožive povredu u javnom saobraćaju, bilo da se nalaze u prevozu (sa ili bez vozne karte) ili u neposrednoj blizini stajališta – imaju pravo na nadoknadu štete u skladu sa zakonom. 

Ono što je najpre potrebno uraditi je da se oštećeni odmah obrati policiji povodom događaja radi sačinjavanja policijskog zapisnika ili službene beleške, kao i da ode u najbližu medicinsku ustanovu radi sačinjavanja izveštaja lekara i konstatovanja eventualnih povreda.

Kada se dogodi povreda na javnoj površini, prva stvar koju treba da uradite jeste da zatražite medicinsku pomoć, ali i uzmete kontakt telefon očevidaca, fotografišete mesto na kome je nezgoda nastala i zatražite od lekara da u izveštaju navede kako su povrede nastale. 

Nakon toga, sa prikupljenom dokumentacijom možete kontaktirati našu kancelariju, a mi ćemo se pobrinuti da na vam obezbedimo naknadu štete koja vam zakonski sleduje

Naknada štete od osiguranja

Naplata štete od osiguranja jedan je od čestih zahteva koje naša advokatska kancelarija dobija. Ovde spadaju slučajevi koje obuhvataju gorenavedene situacije, a neke od najčešćih koje izdvajamo su: 

 • Naplata štete u saobraćaju od osiguranja koja obuhvata obavezno osiguranje od autoodgovornosti, kao i naplatu štete po kasko polisi;
 • Naplata štete od stranog osiguranja;
 • Naplata štete od zdravstvenog osiguranja;
 • Naknada štete od poplava i požara ukoliko oštećeni ima polisu osiguranja.

Bilo da imate nedoumice za kasko polisu ili za autoodgovornost, naknada štete je proces koji vrlo dobro poznajemo, te ćemo svakom klijentu odgovoriti na zahteve efikasno i profesionalno!  

Visina štete - kako su određeni iznosi za naknadu štete?

Iznosi za naknadu materijalne i nematerijalne štete variraju u sudskoj praksi i njihovi iznosi se razlikuju čak i od suda do suda. Ne postoji neki univerzalan cenovnik za naknadu štete već su iznosi formirani kroz sudsku praksu. 

Tendencija osiguravajućih društava je da u slučaju, na primer, saobraćajne nezgode, za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih lakših telesnih povreda i straha i bola isplate uglavnom ne manje od 100.000,00 dinara, što opet zavisi od svakog konkretnog slučaja, težine i broja povreda, trajanja bola i straha, eventualnih naruženosti i trajnih posledica itd. 

U svakom slučaju, u sudskom postupku, sudski veštaci odgovarajuće struke indirektno utvrđuju visinu odštete koja zavisi pre svega od intenziteta i trajanja, na primer – pretrpljenog bola ili straha. Isto tako, kod saobraćajnih nezgoda, veštak saobraćajno-tehničke struke utvrđuje kako je došlo do saobraćajne nezogde i čijom krivicom itd.

Zbog svega navedenog, oštećeni se mogu obratiti advokatskoj kancelariji Slović, kako bi najstručnije bili zastupani, te dobili pravično obeštećenje.

Advokat za naknadu štete - zašto da izaberete nas?

U advokatskoj kancelariji u Beogradu, čekamo vas spremni da odgovorimo na vaše zahteve i zastupamo vas u postupku nadoknade štete. 

Bilo da vam je potrebna novčana naknada štete od osiguranja, ili ste vi načinili štetu za koju se potražuje naknada – spremni smo da efikasno, precizno i predano radimo na vašem slučaju. 

Kontaktirajte nas pozivom na istaknut broj telefona ili popunite kontakt formu online putem, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku. Naknada štete ne mora da bude dug i iscrpljujuć posao kada ga prepustite profesionalnom timu advokatske kancelarije Slović Law

Osim usluga naknada štete, pokrivamo čitavu oblast obligacionog prava, a pružamo i širok spektar pravnih usluga i svakom slučaju pristupamo profesionalno!

Angažujte nas

Potreban vam je advokat za krivično i prekršajno pravo? Kontaktirajte nas putem online forme ili nas pozovite na neki od brojeva telefona.

Kontakt podaci

Radno vreme

Pošaljite upit online

Scroll to Top
Call Now Button