Advokat Sanja Slović

Kratka biografija

Advokat Slović M. Sanja rođena je 1990. godine u Priboju, a osnovno i srednje obrazovanje završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripravnički staž obavila je u advokatskoj kancelariji u Beogradu, nakon čega je položila pravosudni i advokatski ispit u Beogradu. 

Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 2015. godine. 

 Advokat Slović M. Sanja pruža usluge u gotovo svim oblastima prava, a najčešće, ali ne i jedine usluge koje pruža, su vezane za materiju privrednog, obligacionog, stvarnog, naslednog i upravnog prava.

Scroll to Top
Call Now Button