Zakoni i izmene zakona

Izmene u postupku registracije u APR-u

Dana 08.11.2021. godine, u Službenom glasniku je objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agencije za privredne registre koji je stupio na snagu 16.11.2021. godine sa odloženom primenom pojedinih odredbi Zakona. Radi neophodnosti otklanjanja pravnih praznina i problema uočenih prilikom primene ovog zakona, a u skladu sa merama Akcionog plana Programa …

Izmene u postupku registracije u APR-u Read More »

Scroll to Top
Call Now Button