Pravo na otpremninu: Kompletan vodič za isplatu otpremnine

Ukoliko ste u procesu prestanka radnog odnosa ili ste nedavno izgubili radno mesto, važno je da znate da Vam Zakon o radu u određenim slučajevima garantuje pravo na otpremninu.
Otpremnina može da bude značajna suma novca koja će Vam pomoći da platite račune i otplatite dugove dok ne pronađete novu poslovnu priliku ili primite prvu penziju.
Iz tog razloga, ovaj tekst služi da Vam predstavi različite slučajeve kada kao zaposleni možete da ostvarite pravo na otpremninu, zatim uslove, visinu i rok isplate otpremnine, kao i obaveze koje poslodavci imaju u vezi sa isplatom otpremnine.

Šta je otpremnina?

Otpremnina je novčana naknada koju poslodavac isplaćuje zaposlenom kao obeštećenje za prestanak radnog odnosa i gubitak radnog mesta.

Naime, pravo na otpremninu predstavlja jedno od osnovnih prava radnika u Srbiji i zagarantovano je Zakonom o radu u slučajevima prestanka radnog odnosa.

Svrha istog jeste da pruži finansijsku pomoć zaposlenom koji napušta radno mesto do pronalaska novog zaposlenja ili do isplate penzije, a u zavisnosti od razloga zbog kojeg je došlo do prestanka radnog odnosa.

Kada zaposleni ima pravo na otpremninu?

Zaposleni u Srbiji ima pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa između radnika i poslodavca.
U skladu sa tim, razlikujemo sledeće oblike otpremnine:

 1. Otpremnina za otkaz / Otpremnina za tehnološki višak
 2. Otpremnina za odlazak u penziju

#1 Otpremnina za otkaz

Bitno je da znate da, u skladu sa Zakonom o radu, zaposleni ima pravo na otpremninu u slučaju otkaza od strane poslodavca ako ste tzv. tehnološki višak.

Sa druge strane, zaposleni nema pravo na otpremninu u slučaju otkaza od strane zaposlenog ili sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Zašto je bitno da znate za ovu razliku?

Zato što, nažalost, poslodavci neretko pribegavaju različitim taktikama u pokušajima da izbegnu svoje zakonske obaveze prema zaposlenima, uključujući i obavezu isplate otpremnine.

Te taktike uključuju:

 1. Prinudu zaposlenog da potpiše tzv. blanko otkaz prilikom zasnivanja radnog odnosa
 2. Pritisak na zaposlenog da sam da otkaz kako bi izbegao štetne posledice „nesavesnog“ rada
 3. Prinuda zaposlenog da potpiše sporazum u kojem se odriče od otpremnine
 4. Vršenje zlostavljanja/mobinga dok zaposleni sam ne da otkaz

Ukoliko ste se našli ili se nalazite u situaciji gde Vaš poslodavac koristi svoj dominantan poloćaj da Vas natera da se odreknete od svog prava na otpremninu, treba da znate da je Ustavni sud Republike Srbije doneo niz odluka koje utvrđuju da se od prava na otpremninu nije moguće odreći.

Drugim rečima, u ovim slučajevima imate pravo na zaštitu svojih prava pred sudom i drugim nadležnim organima, te uz angažovanje iskusnog advokata za radno pravo možete da izdejstvujete da sud Vaš otkaz ugovora o radu proglasi nezakonitim.

#2 Otpremnina za odlazak u penziju

Zaposleni kojem prestaje radni odnos radi odlaska u penziju takođe ima pravo na otpremninu.

Ovo pravo je zaposlenom zagarantovano bilo da mu je radni odnos prestao na osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa ili jednostranog otkaza.

Važno je da znate da je pravo na otpremninu zagarantovano licima koja odlaze u bilo koji vid penzije, što uključuje:

 1. Starosnu penziju
 2. Invalidsku penziju ili
 3. Porodičnu penziju

U ovim slučajevima, otpremnina predstavlja jedan vid novčane nagrade i zahvalnost za dugogodišnji rad i doprinos zaposlenog poslodavcu, kao i finansiju pomoć zaposlenom do isplate prve penzije.

Kako se izračunava visina otpremnine?

Visina otpremnine zavisi od različitih faktora i uređuje se:

 1. Opštim aktom kod poslodavca
 2. Ugovorom o radu, ili
 3. Zakonom o radu

Visina otpremnine za tehnološki višak ili zbog otkaza

Visina otpremnine za tehnološki višak ili zbog otkaza utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, te zavisi od vremena koje je zaposleni proveo u radnom odnosu kod poslodavca koji je isplaćuje.

Važno je da znate da Zakon o radu propisuje zakonski minimum za ovu vrstu otpremnine.

Naime, najniži mogući iznos otpremnine za tehnološki višak predstavlja zbir trećine zarade zaposlenog za svaku punu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod kojeg ostvaruje pravo na otpremninu.

Za zaradu se uzima prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena u poslednja tri meseca koja prethode mesecu isplate otpremnine, ukoliko je radio u ta tri meseca.

Ukoliko zaposleni nije radio u tri meseca koja prethode isplati otpremnine, zaradu predstavlja osnovna zarada uvećana za minuli rad.

Ukoliko Vas interesuje od čega se tačno sastoji zarada zaposlenog, u istu prema Zakonu o radu ulazi:

 • Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
 • Zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (bonusi, nagrade i slično)
 • Druga primanja po osnovu radnog odnosa (topli obrok i regres)

Zarada zaposlenog se ne sastoji od:

 • Učešća zaposlenog u dobiti
 • Naknada troškova (npr. putovanja, smeštaja, ishrane, boravka na terenu)
 • Naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja
 • Jubilarnih nagrada
 • Solidarne pomoći

Na kraju, treba da znate da ukoliko ste promenili poslodavca ili je došlo do statusne promene kod Vašeg poslodavca, novi poslodavac preuzima od prethodnog sve opšte akte i ugovore o radu koji su važili na dan promene poslodavca.

To znači da će se prilikom računanja visine otpremnine računati i vreme koje ste proveli u radu kod prethodnog poslodavca, ali samo u slučaju statusne promene i promene poslodavca ako se nastavlja kontinuitet poslovanja prethodnog posldovca kao i kod povezanih lica, s tim da ne možete ostvariti pravo na otpremninu za isti period za koji Vam je otpremnina već isplaćena.

Visina otpremnine za odlazak u penziju

Visina otpremnine za odlazak u penziju se takođe utvrđuje opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu i ne može se utvrditi u manjem iznosu od zakonom propisanog, ali za razliku od prethodnog slučaja ne zavisi od:

 1. Vremena koje je zaposleni proveo u radnom odnosu kod poslodavca koji je isplaćuje
 2. Vrste ugovora o radu (Ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme).

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati otpremninu u iznosu od najmanje dve prosečne zarade u Republici Srbiji.

Podatke o prosečnoj zaradi na nivou države možete pronaći na sajtu Republičkog zavod za statistiku (RZS) ili se o istima informisati kod advokata za radno pravo.

Koje su obaveze poslodavca u vezi sa isplatom otpremnine?

 1. Poslodavac je dužan da obavesti zaposlenog o njegovim pravima koja proizlaze iz propisa o radu. Ovo uključuje i pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa.
 2. Poslodavac je dužan da izračuna zaposlenom visinu otpremnine u skladu sa Zakonom o radu, a u zavisnosti od razloga prestanka radnog odnosa, dužine radnog staža, i drugih relevantnih faktora.
 3. Poslodavac je dužan da ispoštuje rok za isplatu otpremnine, a to je pre otkaza ugovora o radu zaposlenom, odnosno najkasnije onog dana kada mu prestaje radni odnos.
 4. Poslodavac je dužan da donese i dostavi zaposlenom pisano rešenje o prestanku radnog odnosa i o isplati otpremnine. Ukoliko Vam poslodavac nije dostavio ovakvo rešenje i isplatio otpremninu koja Vam po zakonu pripada, imate slučaj nezakonitog otkaza ugovora o radu. U takvom slučaju, najbolje bi bilo da potražite pomoć advokata za radno pravo radi ostvarenja Vašeg prava na otpremninu.

Završna reč

Pravo na otpremninu je važno pravo radnika u Srbiji koje postoji da Vas zaštiti u slučaju prestanka radnog odnosa.

U slučaju da Vaš poslodavac odbija da ispuni svoje obaveze u vezi isplate otpremnine, savetujemo Vam da kontaktirate advokata za radno pravo kako bi razjasnio bilo kakve nedoumice koje imate u vezi ostvarenjem ovog prava i pomogao Vam da ga zaštitite pred nadležnim organima.

 1. Postovani,
  Radim na određeno vreme lo Ugovoru od 3 meseca. Ako nakon dva meseca provedena na radu podnesem zahtev za odlazak u penziju da li imam pravo na Otpremninu?
  Hvala unapred,
  Danica Prošič
  Kralnrvačka 84
  Beograd- Vozdovac

  1. Poštovani,

   shodno stavnu Vrhovnog kasacionog suda izraženog u Presudi Rev2 3141/21 od 22.06.2022. godine, pravo na isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju kao ni visina otpremnine ne zavise od vremena koje je zaposleni proveo kod poslodavca koji mu isplaćuje otpremninu.

  2. Poštovani, moj suprug je preminuo pre nego sto je dobio resenje o invalidskoj penziji, a dobio je resenje o tome da je invalid. Podnela sam zahtev za porodicnu penziju, da li imam prevo na otpremninu, a pri tom vodio se na dan smrti kao zaposleni i ja kao porodica preminulog radnika sam dobila 10 hiljada dinara. Unapred hvala na odgovoru

 2. Postovani,pre tri godine sam ostvarila pravo na porodicnu penziju i dobila resenje,Isplata nije vrsena zato sto sam jos uvek u radnom odnosu,Sada bih htela da prestanem sa radom i pocnem da primam penziju.Da li u ovom slucaju imam pravo na otpemninu,,s obzirom da sam resenje dobila pre tri godine,,
  Najlepse hvala..

   1. Radim na neodređeno vreme 4 meseca sa probnim radom od 6 meseci.Podneo sam zahtev za invalidsku penziju.Jos nisam bio na komisiji.Da li imam pravo na otpremninu ako isteknu 6 meseci a ja do tad ne izađem na komisiju?Hvala

    1. Poštovani,

     ako sam dobro razumeo iz vašeg pitanja, vi ćete posle isteka probnog rada od 6 meseci, svakako ostati u radu kao zaposlen na neodređeno vreme (ako zadovoljite probni rad), te nakon toga, kada se steknu uslovi za penziju, vi imate pravo na otpremninu.

 3. Poštovani, meni i grupi kolega poslodavac zbog prodaje jednog od svojih biznisa (firma nastavlja da postoji jer radi puno drugih poslova) nudi sporazum o prekidu radnog odnosa na neodređeno vreme koji je trajao više od 10 godina, nudi nam za to simboličan bonus, a istovremeno kupac tog biznisa nudi ugovor o radu na neodređeno vreme kod njega po navodno istim uslovima i bez prekidanja staža. To rade u koordinaciji trenutni i budući poslodavac. Trenutni poslodavac tvrdi da nemamo pravo na otpremninu kod njega jer nam je ponuđen program rešavanja statusa viška zaposlenih prelaskom kod drugog poslodavca. Imamo li pravo na otpremninu kod trenutnog poslodavca ? Naglašavam da je visina eventualne otpremnine dosta veća od bonusa koji nam nudi za prelazak. Hvala i pozdrav.

   1. Poštovani,
    Ja sam u skoro identičnoj situaciji. Da li se godine provedene kod prvog poslodavca, ukoliko potpišemo sporazumni raskid ugovora računaju kod drugog poslodavca ili ne, ukoliko dođe do toga da nam iz nekog razloga kasnije da otkaz? Da li se novi poslodavac može ugovorom obavezati da priznaje prethodne godine?
    Hvala unapred

   1. U Delhaize ( Maxi) radim 60% radnog vremena, godinu dana. Imam resenje za stalno , u februaru 2024 odlazim u starosnu penziju.
    Da li imam pravo na otpremninu i koliko? S obzirom da mi i stimulaciju koja se isplaćuje na 2-3 meseca od iznosa 3.600rsd ja dobijam istu 60% ( mada mislim da je to protivzakonito )
    Kada sam radila u Idei 50% radnog vremena ( Mercator ) na ugovor ja sam dobijala stimulaciju i motivaciju u punom iznosu kao i radnici sa punim radnim vremenom.
    Hvala

 4. Poštovani gospodine Sloviću,

  Treba da dobijem otkaz krajem avgusta po osnovi tehnološkog viška od poslodavca kod koga sam ostvario 10 godina radnog staža.
  Zamolio bih Vas ukoliko ste u mogućnosti da mi date odgovor, da li se u kao osnovica za izračunavanje otpremnine računa neto ili bruto plata?

  Unapred hvala.
  Danijel

  1. Poštovani,

   u skladu sa odlukom Ustavnog suda Srbije Už 6583/12 od 25.03.2015. godine, kod isplate otpremnine zbog prestanka radnog odnosa zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom, pod zaradom se smatra isplaćena zarada bez poreza i doprinosa.

  1. Poštovana,
   ako sam vas dobro razumeo, vi ste preduzetnik i nemate poslodavca koji bi vam isplatio otpremninu nego biste sami sebi mogli isplatiti otpremninu prilikom sticanja uslova za starosnu penziju. O knjiovodstveno-poreskom apsektu te isplate je najbolje da se konsultujete sa vašim knjigovodjom.

   1. vec sam pisao ali se nismo bas razumeli,radim kao osoba sa invaliditetom na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci.Posle 4 meseca mi se zdravstveno stanje pogorsalo i sad sam na bolovanju.Uslove probnog rada(polaganje drz.ispita) ne mogu da ispunim.Pre 10 dana sam podneo zahtev za invalidsku penziju.Da li imam pravo na otpremninu?Zaposljen sam u lokalnoj samoupravi.Hvala.

 5. Poštovani u penziji sam od marta ove godine,poslodavac me zadržavao na radnom mestu sa obecanjem da će isplati otpremninu pošto nema zamenskog radnika vozača tri puta sam ga pitao i uvek je obećavao napustio sam ga pre par dana ali otpremninu nije isplatio radio sam kod njega 9 i po godina sta mi je činiti…

 6. Postovani,da li u slucaju smrti uzeg člana porodice ( otac ),.imam pravo da od poslodavca zatrazim isplatu novcane pomoći u slucaju smrti uzeg clana porodice. U ugovoru o radu ( stalni radni odnos ) navedeno je u clanu i ta odredba. Da napomenem da su u pitanju dve razlicite adrese stanovanja preminulog uzeg clana porodice i mene kao kćerke .
  Hvala unapred.

 7. Postovanje,radim u jednoj firmi od 13.01 2022,trenutno sam na bolovanju i posle toga mi spremaju otkaz,oni hoce sporazumni raskid,a ja naravno necu,jer kao sad sam visak,da li imam pravo na otpremninu i koliko bi to trebalo da je para jer imam osecaj da ce mi simbolicno nesto ponuditi,ako ne,ja odoh na sud pa da vidimo,hvala na odgovoru,s postovanjem

 8. Poštovani,
  da li poslodavac ima obavezu isplate otpremnine zaposlenom čiji je radni odnos prestao po dobijanju Rešenja PIO fonda o potpunom gubitku radne sposobnosti usled bolesti zaposlenog? Zaposleni je odjavljen danom prijema pravnosnažnog Rešenja. Rešenje o ispunjenju uslova o odlasku u invalidsku penziju će tek naknadno biti donešeno.
  Ako zaposleni ima pravo na otpremninu, da li mu se na tekući račun isplaćuju dve prosečne zarade u bruto ili neto iznosu?
  Hvala unapred!

 9. 18.10 2023 sam otišla u punu starosnu penziju.Poslodavac mi je uručio rešenje o pripadajucoj otpremnini.Do danas 16.11.2023 otpremnina mi još uvek nije isplaćena. Da li sacekati još dva dana ili opomenuti poslodavca na njegovu obavezu.

 10. 18.10.2023 sam otišla u starosnu penziju.Na rešenju za isplatu otpremnine stoji rok 30 dana.Danas je 20.11.2023 i otpremnina još uvek nije isplaćena.Sta treba da radim po tom pitanju i da li tu ima osnova za pokretanje nekog postupka.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button