Prekršajni nalog – šta da uradite kada dobijete prekršajni nalog

Prekršajni nalog je zakonom propisan način za izricanje sankcija učiniocima određenih prekršaja na teritoriji R.Srbije.

Prekršajni nalog je propisan Zakonom o prekršajima i izdaje se punoletnim licima kada je za prekršaj zakonom ili drugim propisom od prekršajnih sankcija predviđena samo novčana kazna u fiksnom iznosu. 

Iznosi nočanih kazni mogu biti veoma visoki, pa članom 39 stav 2 Zakona o prekršajima je propisano da se novčana kazna može propisati u fiksnom iznosu za fizičko lice i odgovorno lice od 1.000 do 50.000 dinara, za preduzetnika od 5.000 do 150.000 dinara, a za pravno lice od 10.000 do 300.000 dinara.

Ukoliko smatrate da niste odgovorni za prekršaj koji vam se stavlja na teret i ne želite da platite novčanu kaznu, možete se obratiti vašem advokatu.

Zašto se izdaje prekršajni nalog?

Prekršajni nalog se izdaje u tačno određenim situacijama, u kojima je sud propisao mogućnost izricanja fiksnih novčanih kazni, a iz razloga kako bi na neki način ,,po skraćenom postupku” sankcionisao učinioce prekršaja.

Prekršajni nalog se izdaje kada ovlašćeni organ otkrije prekršaj na jedan od sledećih načina:

  1. neposrednim opažanjem policijskog službenika ili ovlašćenog službenog lica prilikom kontrole, nadzora i pregleda, kao i uvidom u službenu evidenciju nadležnog organa;
  2. uvidom u podatke koji su dobijeni uz pomoć uređaja za nadzor ili merenje;
  3. prilikom inspekcijskog ili drugog nadzora pregledom dokumentacije, prostorija i robe ili na drugi zakonom propisan način.

Prekršajni nalog se izdaje u pisanoj formi, sastoji se od originala i dve kopije i sadržina prekršajnog naloga je propisana zakonom.

Ukoliko ne prihvate navode koje je ovlašćeno lice unelo u prekršajni nalog, imate pravo u prekršajni nalog uneti svoje primedbe ili jednostavno odbiti potpisati prekršajni nalog, u kom slučaju će ovlašćeno lice isto konstatovati.

Sadržina prekršajnog naloga

Sadržina prekršajnog naloga je propisana članom 170 Zakona o prekršajima(„Sl. glasnik RS“, br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 – odluka US, 91/2019 i 91/2019 – dr. zakon). Ukoliko prekršajni nalog ne sadrži sve bitne elemente, isti je nezakonit. Prekršajni nalog pre svega sadrži podatke službenog lica kao i navodnog učinioca prekršaja, činjenični opis radnje iz koje proizilazi pravno obeležje prekršaja, kao i vreme i mesto izvršenja prekršaja, pravnu kvalifikaciju prekršaja, izrečenu novčanu kaznu, uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne sa odgovarajućim računom na koji treba da se uplata izvrši kao i pouke i upozorenja koja se obično nalazi na poleđini prekršajnog naloga.

Šta mogu da uradim kada dobijem prekršajni nalog?

  1. Ako prihvatate odgovornost za prekršaj, možete u roku od 8 dana da platite polovinu kazne.
  2. Ukoliko ne prihvatate odgovornost za prekršaj, možete u roku od 8 dana da podnesete zahtev za sudsko odlučivanje, tako što ćete potpisan prekršajni nalog preporučenom poštom uputiti sudu.
  3. Ako protekne rok od osam dana, a ne platite polovinu kazne i ne podnesete zahtev za sudsko odlučivanje, organ koji je izdao prekršajni nalog dostaviće ga prekršajnom sudu na prinudno izvršenje kazne. U tom slučaju se vrlo često dešava da se neplaćene novčana kazna zameni u kaznu zatvora i to se svakih 1000 dinara neplaćene novčane kazne se zamenjuje u jedan dan zatvora.

Budući da su rokovi striktno propisani zakonom, bitno je blagovremeno u datom roku od 8 dana postupiti na jedan od navedenih načina.

Šta ako ne prihvatam odgovornost za učinjeni prekršaj

Kao što smo već rekli, ukoliko ne prihvatate odgovornost za prekršaj, možete u roku od 8 dana da podnesete zahtev za sudsko odlučivanje, tako što ćete potpisan prekršajni nalog preporučenom poštom uputiti sudu, ili dati punomoćje vašem advokatu da u vaše ime i za vaš račun pred sudom podnese zahtev za sudsko odlučivanje.

Kada se podnese zahtev za sudsko odlučivanje, očekujte od suda poziv da pristupite prekršajnom sudu. Poziv će biti poslat na zvaničnu adresu prebivališta. 

Vrlo često, ukoliko vas radnik Pošte ne zatekne na adresi prebivališta, u poštansko sanduče će ostaviti obaveštenje da je dostava pokušana, te da pismeno možete  preuzeti u određenom roku u prekršajnom sudu. Kada stigne poziv ili poziv preuzmete u sudu, obavestite vašeg advokata radi daljeg postupanja u predmetu.

Odgovornost fizičkog lica za učinjeni prekršaj

Fizičko lice odgovara za prekršaj koji mu se može pripisati u krivicu zato što je bilo uračunljivo i učinilo prekršaj sa umišljajem ili iz nehata, a bilo je svesno ili je bilo dužno i moglo biti svesno da je takav postupak zabranjen.

Za postojanje odgovornosti dovoljan je nehat učinioca ako propisom o prekršaju nije određeno da će se kazniti samo ako je prekršaj učinjen sa umišljajem.

Nije odgovoran za prekršaj učinilac koji je u vreme izvršenog prekršaja bio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi. Nije odgovoran za prekršaj učinilac koji je u vreme izvršenog prekršaja bio u neotklonjivoj pravnoj zabludi.

Ako smatrate da postoje okolnosti koje isključuju vašu odgovornost za prekršaj, odnosno da niste krivi i ne želite da prizate krivicu tj. prekršajnu odgovornost, u sudskom postupku uvek možete to i dokazivati. Prilikom samog izdavanja prekršajnog naloga često dolazi do različitih grešaka u postupanju ovlašćenih lica pa to uvek mogu biti razlozi za pobijanje prekršajnih naloga.

Takođe, niko se ne može oglasiti odgovornim za neki prekršaj dok se njegova krivica zaista i ne utvrdi u svakom konkretnom slučaju. 

Česta je situacija da je navodni prekršaj otkriven jedino neposrednim opažanjem ovlašćenog lica. Ovlašćeno lice je, kao i svi mi, sklon greškama, i moguće je da je neki događaj pogrešno opazio, pa ukoliko vi imate dokaz bilo koje vrste koji tvrdi suprotno (pisani dokaz, video snimak, fotografiju, svedoke), možete dokazati da niste ,,krivi”. 

Bilo da smatrate da niste odgovorni za prekršaj ili smatrate da je kazna previsoko određena, ili možda smatrate da ovlašćena lica nisu postupala u skladu sa zakonom, možete se obratiti vašem advokatu i advokatskoj kancelariji Slovic Law.

  1. Ukoliko je nalog pokusao da mi se licno uruci a nikog nije bilo na adresi i nije ostavljeno u sanducetu nikakvo obavestenje o pokusaju urucivanja, nakon pola godine stize preksajni nalog na pogresnoj adresi sa 5x uvecanim iznosom. Koja su moja prava i kome da se zalim?

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button