Neiskorišćeni godišnji odmor – kolika je novčana naknada

Česta je situacija da nakon prestanka radnog odnosa, posle npr. nekoliko meseci rada u tekućoj godini, poslodavac ne isplati zaposenom naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor. Razlozi za to su različiti, od neznanja zaposlenog da uopšte ima pravo na tu vrstu novčane nadoknade, do raznih zloupotreba poslodavaca koji se upravo koriste tim neznanjem zaposlenih.

Međutim, članom 76 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), predviđeno je da u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog odmora, a ova naknada ima karakter naknade štete.

Sticanje prava na godišnji odmor:

Bitno je znati da Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini već posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Dakle, već posle medec dana rada zaposleni ima pravo na srazmeran deo godšinjeg odmora za vreme koje je neprekidno radio kod treuntnog poslodavca.

Pod neprekidnim radom se smatra čak i vreme bolovanja (privremene sprečenosti za rad).

Dužina godišnjeg odmora

Dužna godišnjeg odmora se može odrediti Ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili drugim opštima aktom poslodavca, međutim, zakonom je propisano da zaposleni ima pravo na minimum 20 radnih dana.

Dužina godišnjeg odmora se utvrđuje dalje tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu radnog iskustva, doprinosa na radu, stručne spreme i drugih kriterijuma poslodavca.

Napominjemo da se kod računanja dužine godišnjeg odmora, radna nedelja se računa kao pet radnih dana.

Godišnji odmor se koristi obično koristi u delovima, s tim što prvi deo se mora koristiti u trajanju od minimum dve radne nedelje odnosno 10 radnih dana u roku te kalendarske godine, a ostatak godišnjeg odmora najkasnije do 30. juna naredne godine.

Visina novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor

Dakle, ukoliko dođe do prestanka radnog odnosa, prvo što poslodavac i zaposleni treba da urade je da provere na koliko dana godišnjeg odmora zaposleni ima pravo i koliko od tih dana je ustvari iskorišćeno, a koliko ne.

Ukoliko se već utvrdi da zaposleni ima neiskorišćene dane godišnjeg odmora, pristupa se utvrđivanju novčanog iznosa naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor. 

Zakon kaže da se naknada štete utvrđuje u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišenog godišnjeg odmora.

Primera radi, ukoliko imate ceo godišnji odmor neiskorišćen, zaposleni će po tom osnovu primiti približno koliko i mesečnu zaradu, odnosno preciznije, primiće prosek iz prethodnih 12 meseci, međutim kako obračunati iznos naknade štete ako zaposleni ima samo delimično neiskorišćeni godišnji odmor.

Srazmerni deo godišnjeg odmora- kako se računa

Već smo rekli da zaposleni stiče pravo na godišnji odmor u kalendarskoj godini, posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod tog poslodavca.

Članom 72 Zakona je predviđeno da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Jedna dvanaestina godišnjeg odmora (uzećemo da je godišnji odmor najčešće u dužini od 20 radnih dana), je 1.66. 

Primera radi, ako ste u tekućoj godini radili samo 4 meseca, pa vam je prestao radni odnos, zaposleni je stekao pravo na 7 dana godišnjeg odmora (4 dana x 1.66), koji iznos mu se po prestanku radnog odnosa mora obračunati i isplatiti u vidu novčane naknade. Ukolko ste, primera radi, imali zaradu od 50.000,00 dinara neto, za 7 dana neiskorišćenog godišnjeg odmora imate pravo da primite 17.500,00 dinara neto.

Poslodavac je dužan u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa da isplati zaposlenom kako iznos naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor, tako i sve neisplaćene zarade, naknade zarade, troškove prevoza, toplog obroka i regresa i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa.

Ukoliko poslodavac ni po isteku 30 dana od prestanka radnog odnosa ne isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg domora ili druga primanja zaposlenog, zaposleni može preko svog punomoćnika advokata podneti tužbu za naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, kao i za sve nadoknade koje mu poslodavac duguje unazad tri godine (36 meseci) od dana podnošenja tužbe (Zastarelost naknade štete od poslodavca).

 1. Ljiljana Jovanović

  Ako je neko počeo da radi na određeno
  6 meseci od 15.novembra 2022 i radi do 15.marta 2023.godine, koliko dana neiskorišćenog godišnjeg odmora ima?
  Koji obračun se primenjuje?
  Po punom mesecu rada u kalendarskoj/ tekućoj godini ili prema ugovoru o radu od 6 meseci? Prema prvom obračunu ima prava na 8 dana, a po ugovoru o radu na 10. Šta je ispravno?
  Hvala

  1. Poštovani,
   Članom 72 Zakona o radu je predviđeno da zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Dakle ako ste radili 4 meseca, imate pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora za ta 4 meseca, odnosno u konkretnom slučaju 1/3 od celog godišnjeg odmora.

 2. Bio sam u radnom odnosu od 13.09.2017 do 19.12.2022,za svo to vreme mi nije bilo omogućeno korišćenje god.odmora niti sam nekad dobio rešenje za god.odmor.Moje pitanje glasi da li imam pravo za naknadu štete samo za 2022.ili za zadnje tri godine.

 3. Postovani, bio sam u radnom odnosu na neodredjeno vreme od 01.08.2020 god do 01.05.2023 godine, s tim sto je poslodavac mene I jos nekoliko radnika, prebacio na drugu firmu koju je otvorio na drugo lice 08.02.2021, bez mog znanja, bez potpisivanja ugovora, bez aneksa ugovora, gde je on uredno uplacivao plate I doprinose, do mog otkaza koji sam dao zakonskim putem I zakonski odradio otkazni rok zakljucno sa 01.05.2023 g. Posto za dve godine I devet meseci rada, samo jednom sam iskoristio godisnji u trajanju od osam kalendarskih dana, za koji nisam ni dobio resenje. Moje pitanje glasi: koliko I dali imam prava na godisnji odmor, na koji nacin to mogu da naplatim I kada zastareva, posto sam napustio firmu zakljucno sa 30.04.2023 g. Hvala.

 4. Поштовани правници из „Slovic Law“ адвокатске канцеларије ,
  ова тема је непресушна и веома је увек у Србији актуелна
  па је ваш подухват да на блогу фирме о томе пишете
  и дајете стручне одговоре на питања читалаца вредно сваке похвале.
  Мислим да би можда обзиром на велику популарност Youtuba kao медија
  друштвених мрежа било врло занимљиво да на ову тему снимите
  Youtube видео у којема такође постоји опција да дозволлте коментаре гледалаца
  на које можете евентуално и давати одговоре и савете..
  То би било право освежење на нашој Youtube сцени да једна уважена и цењена
  адвокатска фирма има свој Youtub канал на којем влогује о важним темама
  које свакодневно у својој адвокатској пракси среће и које клијенти као животне ситуације
  постављају пред адвокате тражећи од њих стручну помоћ или савете.

 5. Poštovani,
  da li imam pravo na novčanu naknadu godišnjeg odmora i ako nisam pismeno tražio isti, ili mora da posotoji neki pisani trag? Mala napomena: ja sam odmor tražio preko telefona jer nam nisu dali upitnik za go.
  Hvala unapred !!!

 6. Poštovani,

  Dobila sam otkaz Ugovora o radu na kućnu adresu i odjavljena sam sa posla iatog dana.
  U rešenju o otkazu stoji da cu dobiti naknadu za 12 dana godišnjeg odmora.
  Pitanje, da li ta naknada treba da obuhvati i doprinose za socijalno i pio osiguranje,.kao i pripadajuće regrese? Da li je ispravna odluka da me poslodavac odjavi isti dan kada je i dostavio rešenje , obzirom da imam 12 dana neiskorišćenog odmora, za koje bi trebalo da imam uplaćen radni staž?

  Hvala unapred

 7. Postovani,
  Prekinula sam radni odnos 2.10.2023. od godisnjeg odmora mi je ostalo 11 radnih dana, a u resenju pise da ce mi platiti 6 radnih dana. Da li je imam pravo na isplatu svih 11 dana?

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button