Alimentacija i visina alimentacije

Kada govorimo o Alimentaciji najčešće tu reč vezujemo za razvod braka. Alimentacija ili zakonsko izdržavanje je propisano porodičnim zakonom. Jedno od osnovnih pitanja kada dođe do razvoda braka jeste pitanje visine alimentacije odnosno zakonskog izdržavanja najčešće deteta. 

Porodični zakon propisuje mogućnost izdržavanja supružnika, vanbračnog partnera, majke deteta, roditelja, braće,sestara kao i adoptivnih i tazbinskih srodnika i naravno deteta o čemu ćemo ovde pisati.

Šta je alimentacija?

U slučaju zakonskog izdržavanja deteta, alimentacija predstavlja novčani iznos, fiksno ili procentualno određen, koji plaća roditelj kome dete nije povereno, a koji iznos plaća na ime izdržavanja deteta.

Iako se taj iznos uplaćuje drugom supružniku (kome je dete povereno), iznos alimentacije ustvari pripada detetu kao izdržavanom licu.

Da li je moguće naslediti alimentaciju?

Pravo na alimentaciju nije moguće naslediti, al bitno je razlikovati da se dospeli a neisplaćeni iznosi alimentacije ipak mogu nasleđivati. 

Da li baka i deka mogu plaćati izdržavanje?

Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja, ali i od drugih srodnika u pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje.

Do kada se plaća alimentacija?

Izdržavanje može trajati određeno ili neodređeno vreme.

Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života.

Kada izdržavanje može da prestane?

kada dete izdržavanja stekne dovoljno sredstava za izdržavanje, osim ako dete nije maloletno.

kada dužnik izdržavanja izgubi mogućnost za davanje izdržavanja ili davanje izdržavanja postane za njega očigledno nepravično, osim ako poverilac izdržavanja nije maloletno dete

Visina alimentacije – koliko iznosi alimentacija

Visina alimentacije odnosno iznosa zakosnkog izdržavanja deteta koja se dosuđuje u sudskim postupcima, zavisi od mnogih faktora. Pre svega i porodični zakon je propisao kriterijume određivanja izdržavanja pa se Izdržavanje određuje prema 

 1. potrebama deteta i 
 2. mogućnostima dužnika izdržavanja odnosno roditelja koji daje alimentaciju
 3. pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja.

Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.

Minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

U mesecu junu 2022 godine kao poslednjem objavljenom podatku u trenutku pisanja ovog teksta, taj iznos je 37.117,00 dinara. Budući da su oba roditelja dužnici izdržavanja svog deteta, minimalna alimentacija bi iznosila polovinu ovog iznosa tj 18,558.50 dinara, za navedeni mesec.

Za primenu kriterijuma kojima se određuje visina izdržavanja merodavno je vreme donošenja sudske odluke, kada se izvodi jasan zaključak o stvarnim, uzrasno-razvojnim potrebama i najboljem interesu maloletnog deteta, odnosno o imovinskim prilikama roditelja i drugim bitnim okolnostima na strani poverioca i dužnika izdržavanja.(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 3055/2021 od 15.7.2021. godine)

Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Izdržavanje se po pravilu određuje u novcu, a može biti određeno u fiksnom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

I kao zaključak na temu utvrđivanja visine alimentacije, poslužićemo se sentencom iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev 4638/2019(2) od 20.11.2019. godine: Visina obaveze izdržavanja zajedničke maloletne dece određuje se prema uzrasnim i razvojnim potrebama i najboljem interesu dece, kao i prema ličnim i porodičnim prilikama i finansijskim mogućnostima roditelja, uz posebnu ocenu doprinosa u vidu staranja o deci, da bi se dosuđenim iznosom izdržavanja deci obezbedio najmanje takav nivo životnog standarda kakav uživa roditelj kao dužnik izdržavanja.

Neplaćanje alimentacije – šta ako se ne plaća alimentacija

Izdržavanje deteta je zakonska obaveza, a neplaćanje alimentacije predstavlja krivično delo Nedavanje izdržavanja. 

Kada je sudskom presudom određeno plaćanje alimentacije, takva sudska presuda je izvršna isprava. Na osnovu te presude, moguće je podneti predlog za izvršenje, pa se neplaćeni iznosi alimentacije mogu prinudno naplatiti u izvršnom postupku. Prinudna naplata se odvija ili putem obustave od zarade/penzije, ili plenidbom iznosa sa tekućeg računa, zaplenom i prodajom pokretnih stvari (automobil, motorcikl, oprema, radne mašine…), prodajom nepokretnosti itd.

Osim toga, ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za izdržavano lice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Advokat za alimentaciju

Ukoliko vam je potreban advokat za alimentaciju, možete nas kontaktirati pozivom na istaknut broj telefona ili popunite kontakt formu online, a mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku. Prepustite vaš slučaj profesionalnom timu adokata.

 1. Postovani, ako bivši suprug radi u instranstvu i zaradjuje dobro, kako je moguce odrediti visinu primanja tj. procenat istih? Sta se u tom slucaju uzima u obzir da bi se odredila visina alimentacije s obzirom da visinu njegovih primanja verovatno nije moguce utvrditi?

  1. Ukoliko je suprug u inostrasntvu uredno prijavljen ili prima novac na račun banke, nije problem utvrdiiti visinu primanja.

   Ukoliko ne postoje dokazi za visinu primanja, onda su male šanse da možete utvrditi visinu primanja.

   U svakom slučaju minimalna suma alimentacije je u ovom momentu negde oko 20.000,00 dinara.

 2. Zivio sam u vanbracnoj zajednici 6 meseci posvadjali smo se i sada je trudna vec 6 meseci. Ja nemam zemlje imam kucu i auto a plata mi je 67.000 hiljada zivim sam nemam dece. Ona je otisla kod majke i nema nista koliko ce biti moja elementacija kada se porodi i podnese tuzbu za elementaciju.

  1. Poštovani,

   Visina alimentacije odnosno iznosa zakosnkog izdržavanja deteta koja se dosuđuje u sudskim postupcima, zavisi od mnogih faktora. Pre svega i porodični zakon je propisao kriterijume određivanja izdržavanja pa se Izdržavanje određuje prema

   potrebama deteta i
   mogućnostima dužnika izdržavanja odnosno roditelja koji daje alimentaciju
   pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja

   Za sve više informacija, možete se obratiti neposredno advokatima naše advokatske kancelarije.

 3. Ako dete ima 18. godina i zavrsava sada srednju skolu u junu, da li je roditelj u obavezi da nastavi i do kada da daje alimentaciju, jer dete nije u glavi sigurno da li ce poceti studiranje u oktobru ili nece. Moze da se predomisli. Hvala.

 4. Postovani,

  Kolika je minimalna alimentacija za dete. Naime, imam jedno dete iz prvog braka, placam 12.000 dinara, isto toliko i za drugo dete iz drugog braka. Druga bivsa zena me je tuzila za povecanje alimentacije u iznosu od 25.000 dinara, plus 12.000 za prvo dete to nije moguce da placam, jer sam podstanar i nema tolika primanja. Plus imam kredit iz drugod braka koji je ostao meni da ja placam u iznosu od 25.000 dinara. Sta raditi?

  1. Poštovani,

   Visina alimentacije odnosno iznosa zakosnkog izdržavanja deteta koja se dosuđuje u sudskim postupcima, zavisi od mnogih faktora. Pre svega i porodični zakon je propisao kriterijume određivanja izdržavanja pa se Izdržavanje određuje prema

   potrebama deteta i
   mogućnostima dužnika izdržavanja odnosno roditelja koji daje alimentaciju
   pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja

   Za sve više informacija, možete se obratiti neposredno advokatima naše advokatske kancelarije.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button