Ujed psa – kako da naplatite štetu usled ujeda psa

Na žalost, sve su češći novinski naslovi koji glase ,,Psi patroliraju ulicama u čoporima, neodgovorne vlasnike niko ne kažnjava, a advokati profitiraju”, i to i nije daleko od istine u većini gradova u Republici Srbiji.

Nikome koga je pas ujeo sigurno nije prijatno što je pretrpeo tu vrstu neprijatnosti, međutim kako se to sve češće dešava, pre svega zbog nemara opštinskih i komunalnih organa i postojanja sve većeg broja pasa lutalica, a manjka adekvatnih i humanih mesta za zbrinjavanje istih, u slučaju da do ujeda psa dođe, trebalo bi da znate šta da radite i koja su vaša prava.

Šta raditi u slučaju ujeda psa

U slučaju da dođe do ujeda psa lutalice ili vlasničkog psa, najpre je naravno potrebno proveriti da li je pretnja od psa prošla i da li ste povreni.

Ukoliko ste povređeni, odnosno ukoliko je došlo do ujeda psa, svakako imate pravo na naknadu štete. Da bi došlo do mogućnosti naplate štete, potrebno je ostanete pribrani ukoliko je to moguće i da najpre preduzmete sledeće radnje u svrhu prikupljanja dokaza za kasniju naknadu štete:

  1. Fotografišete mesto ujeda na povređenom delu tela, stanje vašeg pocepanog dela garderoba ili mobilnog telefona
  2. Zatražiti neophodnu medicinsku pomoć radi sačinjavanja lekarskog izveštaja
  3. Proveriti da li ima svedoka, i zamoliti za kontakt telefon radi kasnijeg svedočenja

Osim toga potrebno je utvrditi da li je pas vlasnički ili je lutalica, da li došlo do materijalne štete odnosno da li je oštećena garderoba, možda mobilni telefon koji je ispao i razbio se prilikom ujeda isl. i po mogućstvu prijaviti slučaj policiji.

Kako naplatiti štetu u slučaju ujeda psa lutalice

Nakon ujeda psa, imate pravo na naknadu štete kako materijalne štete tako i nematerijalne štete. Zastarelost naknade štete je 3 godine, što znači da i nakon 3 godine od ujeda psa, možete potraživati naplatu štete, naravno ako ste na vreme pribavljali potrebnu dokumentaciju (ako ste odmah nakon ujeda zatražili medicinsku pomoć ili se obratili policiji radi sačinjavanja sužbene beleške itd).

Materijalna šteta se može odnositi na trošak pocepane garderobe ili uništenog mobilnog uređaja eventualnii troškova lečenja itd.

Nematerijalna šteta pre svega predstavlja štetu za pretrpljen strah i fizički bol usled ujeda psa.

Nakon što se pribavi svi dokazi a pre svega lekarski izveštaji i obezbeđivanje svedoka, štetu je moguće naplatiti ili vansudski ili sudskim putem. Trenutna praksa vansudske naplate štete ne odgovara realnom stanju pa se nude daleko manji iznosi od onih koji bi bili dovoljni da obeštete oštećeno lice(često je to npr. 10.000,00 dinara).

Imajući u vidu navedeno, najčešći slučaj je da se obratite vašem advokatu kako bi sudskim putem dobio najveći iznos naknade štete, a u vašu korist.

Naknada štete sudskim putem

Kada uđete u sudski postupak za naplatu štete nastale ujedom psa, realno očekivano vreme za koje se može završiti sudski postupak je između godinu i dve dana. Naravno, to uglavnom ne zavisi od advokata, pa ovo vreme dajemo samo okvirno.

Nakon podnošejna tužbe, sud će zakazati ročišta na kome će biti potrebno saslušati vaš kao tužioca kao i svedoka koji će posvedočiti da vas je pas zaista i ujeo. Sledeći korak su veštačenja veštaka medicinske struke na okolnost jačine povrede (ujeda), veličine ujedne rane, dužine trajanja bolova itd. Takođe, veštačenjem veštaka neuropsihijatra se utvrđuje jačina i dužina trajanja straha i psihičkog ,,poremećaja” izazvanog ujedom psa.

Nakon izvođenja svih dokaza i sprovedenog dokaznog postupka, sud donosi presudu kojom utvrđuje da li imate pravo na naknadu štete i koliki je to iznos.

Koliko iznosi naknada štete za ujed psa

Visina nematerijalne štete zavisi od mnogo faktora. U slučaju ujeda psa, zavisi pre svega od jačine i dužne trajanja fizičkih i psihičkih bolova i straha.

Jačina i dužina trajanja fizičkih i psihičkih bolova i straha se dokazuje veštačenjem pre svega na osnovu prikupljene medicinske dokumentacije. S toga je potrebno da budete savesni prema sebi i svome zdravlju i redovno kontrolišete svoje zdravstveno stanje kako kod lekara opšte prakse ili možda fizijatra, tako i kod lekara neuropsihijatra, te da im prijavite sve eventualno tegobe, fizičke ili psihičke, nesanice, strah ili bilo šta što je potrebno uneti u lekarske izveštaje a može biti od uticaja na visinu dosuđene štete u sudskom postupku. 

U slučaju neke lakše telesne povrede što je najčešći slučaj, to je na dan pisanja ovog teksta, iznos od npr. 80.000- 100.000 dinara.

Međutim, ti iznosi mogu biti manji ili veći zavisno od konkretnih okolnosti i dužine i trajanja fizičkih bolova i straha.

Primera radi bolovi mogu biti jakog srednje i slabijeg intenziteta i isto tako mogu trajati kraće ili duže. Ako vi npr. i nakon pola godine od ujeda psa i dalje trpite bolove na mestu ujeda, naravno da to znači da ti bolovi duže traju i samim tim bi i iznos naknade štete trebao biti veći.

Visina materijalne štete, zavisi naravno od vrednosti pocepane garderobe, polomljenog telefona, troškova lečenja itd.

Koji su troškovi sudskog postupka

  1. Troškovi sudskog postupka, pre svega sudske takse na tužbu i presudu zavise od vrednosti tužbe tj visine iznosa koji se tužbom potražuje.
  2. Osim toga, najčešće se određuju dva veštačenja koja u praski sudova u Beogradu, uglavnom iznosi oko 15.000,00 dinara.
  3. Trošak advokata

Bitno je napomenuti da se svi troškovi sudskog postupka, vraćaju tužiocu ukoliko dobije ovaj spor.

Da li advokat radi na procenat

Često pitanje klijenata koji se obrate advokatima za pravno zastupanje u slučaju ujeda psa je da li je advokat radi na procenat. Većina advokata koji rade naknade štete, u ovakvim vrstama postupaka gde bi uspeh u sporu trebao da je veoma izvestan, pristaju da rade na procenat.

Naravno, zavisno od konkretnih okolnosti svakog slučaja, materijalnih prilika klijenta i konkretnog dogovora, ti iznosi odnosno procenti se mogu razlikovati.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top
Call Now Button